BRF Gräsdalen

  • Trivselrummet är nu ommålat och uppfräschat. Nya stolar, bord och övernattningssängar m.m. är införskaffade.
  • Ett reviderat häfte ”BRF GRÄSDALEN, information om vår bostadsrättsförening” kommer att skickas ut under oktober.
  • Städning i trapphusen sker enligt schema uppsatt på anslagstavlan i respektive hus.
  • Medlemmar, som har egen dörrmatta, uppmanas vänligen att ta bort denna, när städningen ska ske, annars städas det endast runt mattan.
  • Ett av Föreningens lån har skrivits om. Efter kontakt med flera banker har föreningen valt fortsatt förtroende för Swedbank.
  • Kontraktet med bredbandsleverantören går snart ut och kontakt med fler aktörer, för att se vad de kan erbjuda, är etablerad.
  • Vädring i trapphusen påverkar inte ventilationen enligt Skanska.
  • Kontakt med är tagen med Sandbergs bygg i Säffle AB, att åtgärda de fel som inte blev åtgärdade hos medlemmarna.

Budgetmöte är den 25 november k1.18.00 i Trivselrummet.