BRF Gräsdalen

Vägbom till ingång 87-99 kommer från och med onsdag den 21/5 vara låst. För att öppna använder Ni lägenhetsnyckel, det går inte att ta ut nyckel förrän Ni låser bommen igen. Bommen har eget lås för utryckningspersonal.