BRF Gräsdalen

  • 2015-09-10
  • Styrelsen informerar nr.6
  • Uteplatserna håller på att byggas och nya möbler kommer till våren.
  • Reviderat Välkommen till Brf Gräsdalen och stadgar är utdelade. Här kan ni läsa om vad som gäller i föreningen och vad som görs.
  • Under arbetet med filmning av dagvattenbrunnarna och rören upptäcktes fel som behövdes åtgärdas omgående, detta förde även med sig asfaltering på vissa ställen. Nu inleds slutfasen på arbetet.
  • 15 november kommer Sappa och Karlstads Stadsnät ha ett möte för medlemmarna, vidare information kommer.
  • Vi har haft besök av objudna gäster, se till att dörrar till cykelförråd och källardörrarna går i lås. 
  • Vi tar tacksamt emot förslag till förbättringar! Styrelsen