BRF Gräsdalen

  • Delar av lekplatsen inte uppfyller de fastställda EU-kraven varpå en del av lekredskapen måste tas bort, detta på grund av en anmälan som gjorts till Konsumentverket.
  • Efter önskemål på föreningsstämman kommer beslut av vikt som styrelsen tar att anslås på anslagstavlan vid tvättstugorna.
  • Var vänlig att parkera er bil mellan de vita strecken på parkeringsplatsen. Ett flertal medlemmar klagar på att bilar står så snett att det är bekymmersamt med att använda deras egen parkering.
  • Angående toaletter – Vårt förra stopp kostade föreningen 12000: -Enligt VVs-teknikern bör man använd stor spolningen vid användande av papper för det ger det en extra skjuts till papperna vilket gör att det inte blir stopp i rören. Man bör heller inte ha hängande ”doft/rengöring” då det är risk för stopp om dessa spolas ned.
  • Uteplatserna, med möbler, blommor och grillar kommer att göras i ordning under maj.
  • Klagomål på dålig städning i tvättstugorna speciellt torkrummen, var vänlig och städa efter användning.
  • Vi tar tacksamt emot förslag till förbättringar! Styrelsen