BRF Gräsdalen

2017-06-05

 

Vid föreningsstämman togs följande beslut på motionerna


Motion 1   Robotgräsklippare

Stämman avstyrkte motionen 

Motion 2    Soprum

Stämman avstyrkte motionen 

Motion 3   Hämtning av sopor

Stämman avstyrkte motionen 

Motion 4   Parksoffor

Stämman avstyrkte motionen 

Motion 5   Lampor

Stämman tillstyrkte motionen 

Motion 6   Utbyte av § 12 i stadgar

Stämman tillstyrkte motionen 

Motion 7   Tillägg i stadgar § 14

Stämman tillstyrkte motionen 

Motion 8   Tillägg i stadgar § 15

Stämman tillstyrkte motionen 

Motion 9   Tillägg i stadgar § 17

Stämman tillstyrkte motionen 

Motion 10 Tillägg i stadgar § 20

Stämman tillstyrkte motionen 

Motion 11 Ändring i stadgar § 28

Stämman tillstyrkte motionen 

Motion 12 Tillägg i stadgar § 29

Stämman tillstyrkte motionen 

Motion 13 Blommor

Stämman avstyrkte motionen 

Motion 14 Lönn

Stämman avstyrkte motionen            

Motion 15 Belysning

Stämman tillstyrkte motionen 

 

Elektroniska nycklar i armbandsform finns att titta på hos vicevärden på måndagar.

Lekplatsen är iordningställd enligt EU-reglerna och belysningen kommer inom kort

Vid parkeringen kommer kompletteringsarbete att göras.

 

Vi tar tacksamt emot förslag till förbättringar!

Styrelsen