BRF Gräsdalen

Motioner

Motioner inför Årsstämman 2018 lämnas i brevlådan

Gg.89 senast 31 januari 2018.

 

 

Nomineringar till styrelse

Det är dags att nominera valbara styrelseledamöter

(2 ledmöter, 2 suppleanter, 1 internrevisor).

Har Ni förslag eller önskar erbjuda Era tjänster, lägg förslag i Brf Gräsdalens brevlåda Gg 89 märkt valberedningen eller kontakta valberedningen senast den 28 februari 2018.

Valberedning

Therese Johansson Gg 97

Tomasz Czeszynski Gg 101