BRF Gräsdalen

Styrelsen har beslutat att skjuta på föreningens årsstämma 2021 p.g.a. rådande pandemi.

Förhoppningen är att vi ska ha möjlighet att hålla en traditionell årsstämma senare i år.

Årsstämman kommer inte att ställas in.

Styrelsen återkommer när datum har bestämts.

Kallelse till stämman kommer att skickas ut i enlighet med föreningens stadgar.