BRF Gräsdalen

Styrelsen har beslutat att skjuta på föreningens årsstämma 2021 p.g.a. rådande pandemi så blir det poströstning även i år.

Styrelsen återkommer när datum har bestämts.

Kallelse till stämman kommer att skickas ut i enlighet med föreningens stadgar.