BRF Gräsdalen

Föreningens stadgar

Föreningens verksamhet styrs av föreningsstadgarna samt av lagar och förordningar; speciellt "Bostadsrättslagen" och "Lagen om ekonomiska föreningar"

Föreningens stadgar kan läsas här.

 

Lagar och förordningar

Bostadsrättslagen

Lag om ekonomiska föreningar

 

Övriga dokument

Välkomsthäfte t "Gröna häftet"