BRF Gräsdalen

Kan hyras av medlemmar i Brf Gräsdalen. Tid bokas hos fastighetsskötaren (se under Kontakt), som också tillhandahåller låsnycklar till nämnda kärra till en kostnad av 50 kr/dygn eller 100 kr för hel helg