BRF Gräsdalen

Portarna till trapphusen öppnas elektroniskt med så kallade "Tags" (plastbricka med chip). Tags utlämnas av vicevärden vilken du även kontaktar om du får problem/tappar din "tag" (se under Kontakt). 
Låsöppning, se rubrik nedan.