BRF Gräsdalen

Tillhandahålls av Vicevärden, (se under Kontakt). 
Kostnader: 
"tag" - 50 kr 
nyckel - 275 kr.