Vår Förening

Vår förening består av fem sammanbyggda huskroppar som byggdes 1965.