BRF Gräsdalen

Styrelsen har beslutat att skjuta på föreningens årsstämma 2021 p.g.a. rådande pandemi så blir det poströstning även i år.

Styrelsen återkommer när datum har bestämts.

Kallelse till stämman kommer att skickas ut i enlighet med föreningens stadgar.

Information om balkongutbyggnad/renovering Beräknad byggstart vecka 16, (19 april). Gräsplan väster om lekparken (mot Gruvgången113) kommer att användas av Balco för material upplag mm. Området kommer att var inhägnat. Var beredd på att det kommer att bli oljud och vibrationer under byggtiden. Saker ni är rädda om, flytta dem till ett säker plats. Ev kommer arbete att ske under helg. Ev skador på mark mm kommer att återställas efter allt arbete med balkonger är klart. Trivselrummet kommer att vara bokat för Balco:s personal under tiden. Styrelsen

Styrelsen ber medlemmar att direkt anmäla eventuella borttappade "tags" (elektroniska dörröppnare ) till sin lägenhetsuppgång. 
Detta för att minimera risken att obehöriga kommer in i föreningens lokaler. Anmälan görs till Vicevärden/Fastighetsskötare.

Hobbyrummet kan bokas vid Trivsellokalen, där finns ett nyckelskåp som Ni öppnar med lägenhetsnyckeln, där i finns nyckeln till Hobbyrummet. Bokas max 14 dagar på bokningslistan.

Vi har Bahnhof ingår i hyran.

 

 Vi har Sappa.