BRF Gräsdalen

Fastighetsskötaren har semester vecka 26-30, åter 2:e augusti.

För akuta problem, vardagar 07-16: 054-202 50 19.

Vid akuta problem utanför ordinarie arbetstid kontaktas Värmlands fastighetsservice på 054-14 40 70.

Styrelsen har beslutat att skjuta på föreningens årsstämma 2021 p.g.a. rådande pandemi.

Förhoppningen är att vi ska ha möjlighet att hålla en traditionell årsstämma senare i år.

Årsstämman kommer inte att ställas in.

Styrelsen återkommer när datum har bestämts.

Kallelse till stämman kommer att skickas ut i enlighet med föreningens stadgar.

Information om balkongutbyggnad/renovering Beräknad byggstart vecka 16, (19 april). Gräsplan väster om lekparken (mot Gruvgången113) kommer att användas av Balco för material upplag mm. Området kommer att var inhägnat. Var beredd på att det kommer att bli oljud och vibrationer under byggtiden. Saker ni är rädda om, flytta dem till ett säker plats. Ev kommer arbete att ske under helg. Ev skador på mark mm kommer att återställas efter allt arbete med balkonger är klart. Trivselrummet kommer att vara bokat för Balco:s personal under tiden. Styrelsen

Information till berörda medlemmar som har balkong

om

balkongutbyggnad/renovering

Beräknad byggstart vecka 16, (19 april.)

Om ni vill behålla markiser (passar ej den nya balkongen) och inglasningar så skall dessa vara bortplockade

innan vecka 16,

annars tar Balco ner dem och kastar.

 

Om det finns saker kvar på balkongerna när Balco börjar riva så kommer lägenhetsinnehavaren att faktureras

för den tid och deponi.

 

Väggarna skall vara rena från skruv och dylikt även belysning och eluttag = helt tomma balkonger.

 

Se även anslagstavlan i trapphus om allmän information

Styrelsen

 

//Styrelsen

Styrelsen ber medlemmar att direkt anmäla eventuella borttappade "tags" (elektroniska dörröppnare ) till sin lägenhetsuppgång. 
Detta för att minimera risken att obehöriga kommer in i föreningens lokaler. Anmälan görs till Vicevärden/Fastighetsskötare.

Hobbyrummet kan bokas vid Trivsellokalen, där finns ett nyckelskåp som Ni öppnar med lägenhetsnyckeln, där i finns nyckeln till Hobbyrummet. Bokas max 14 dagar på bokningslistan.