Mäklarinformation

Lite information som mäklare brukar efterfråga.

Frågor och svar för mäklare

Är föreningen en äkta förening?
Ja.

Accepterar föreningen juridisk person som ägare?
Nej.

Accepterar föreningen delat ägande mellan barn/förälder?
Ja.

Har föreningen planerat några avgiftshöjningar?
Avgifterna höjdes 2022 för inglasade balkonger samt renovering av fasad. Vi har i dagsläget inga planer på några avgiftshöjningar. Föreningar har god ekonomi (AAA klassade)

Ingår TV i avgiften?
Ja, kabel-TV via Sappa. I avtalet ingår digitalt basutbud som nås via kabelbox som varje medlem får låna gratis.

Ingår bredband i avgiften?
Ja, vi har idag bredband från Bahnhof 1000/1000 mbit

Hur fungerar det med el?

Varje medlem tecknar i dagsläget sitt eget elavtal.

När köpavtal är skrivet mellan köpare och säljare, ska medlemskapsansökningarna skickas till Vänerförvaltning eller till styrelsen?
Till Vänerförvaltning.